» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb

Molimo zainteresovane da ukoliko žele da se pretplate na Službeni list grada Beograda-štampanu verziju, dostave sledeće podatke:

  1. naziv pretplatnika ( pravnog ili fizičkog lica),
  2. ulica i broj,
  3.  kontakt telefon/osoba,
  4. poštanski reon ili poštanski fah,
  5. PIB za pravno lice, ili matični broj za fizičko lice.
  6. broj računa.

Navedene podatke potrebno je proslediti Sekretarijatu za informisanje, ul.Kraljice Marije br.1/XI ili na faks broj 3376-344.

Godišnja pretplata za 2023. godinu iznosi 6.330,00 dinara, a ukoliko postoji potreba za samo određenim brojevima molimo zainteresovane da iste potraže u biblioteci Gradske uprave, na Trgu Nikole Pašića br.6 ( u prizemlju).

Cena pojedinačnog izdanja iznosi 265,00 dinara.

Sve ostale potrebne informacije, u vezi sa pretplatom, možete dobiti u Sekretarijatu za informisanje na telefon broj 715-7455 ili 715-7812, ili pitanje postaviti na e-mail: igor.dimitrov@beograd.gov.rs

Obaveštavamo zainteresovane da ukoliko imaju pitanja vezana za sadržaj određenog broja ili izlaženje istog mogu se obratiti uredništvu Službenog lista grada Beograda na telefone broj: 3229-678 lok. 6247, odgovorni urednik Biljana Buzadžić