» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 68-2024, izdat 2024-05-30
veličina 539.08 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
1

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada
2

Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta GO Barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju socijalno-humanitarna udruženja u 2018. godini

Akti gradskih opština Barajevo
2

Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta GO Barajevo u 2018. godini

Akti gradskih opština Barajevo
3

Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta GO Barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja u 2018. godini iz oblasti: Aktivnosti namenjenih razvoju poljoprivrede

Akti gradskih opština Barajevo
4

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta GO Barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju socijalno-humanitarna udruženja u 2018. godini

Akti gradskih opština Barajevo
5

Javni konkurs za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta GO Barajevo u 2018. godini

Akti gradskih opština Barajevo
6

Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta GO Barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja u 2018. godini iz oblasti: Aktivnosti namenjenih razvoju poljoprivrede

Akti gradskih opština Barajevo
8

Odluka o dodeli zvanja počasnog građanina Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka