» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za nadziđivanje skloništa u naselju Borča – blok između ulica Hopovske, Dunavske divizije, Kovilovske i Ranka Miljića, Gradska opština Palilula

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za nadziđivanje skloništa u bloku između ulica Ratka Mitrovića, Jablaničke i Šavničke, gradska opština Čukarica

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za nadziđivanje skloništa u bloku između ulica Jurija Gagarina, Dr Ivana Ribara, Savskog nasipa i interne saobraćajnice, gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Batajnica, opština Zemun, radi nadziđivanja skloništa u bloku između ulica Majora Zorana Radosavljevića, Kralja Milana Zetskog i Stevana Dubajčića

Akti Grada
4

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
8

Odluka Skupštine Gradske opštine Palilula broj 060-4/2018/-I-7 od 26. marta 2018. godine

Akti gradskih opština Palilula
8

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Opštinske komisije za procenu štete nastale nakon elementarnih i drugih nepogoda na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
8

Pravilnik o zvanjima, zanimanjima, platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
12

Plan postavljanja privremenih objekata – kioska na području gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
16

Plan postavljanja tezgi i drugih privremenih pokretnih objekata na javnim površinama na području gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
18

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Palilula
18

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
18

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za kulturu „Vlada Divljan”

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
19

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac