» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 68-2024, izdat 2024-05-30
veličina 539.08 Kb
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone istočno od auto-puta Beograd – Novi Sad, Gradskaopština Zemun

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks „Virginia”, gradska opština Surčin

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji”

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o obavljanju poslova eksterne revizije Završnog računa budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Zaključak o potvrđivanju Rešenja predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara XI broj 0111-52-1/17 od 29. decembra 2017. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Turističko-sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
7

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
12

Rešenje o prestanku dužnosti člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Rešenje o imenovanju članova Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Rešenje o prestanku mandata člana Saveta za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara” za 2018. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta Grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara” za 2018. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Lazarevac sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2018. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac