» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 68-2024, izdat 2024-05-30
veličina 539.08 Kb
1

Odluka o izmenama Odluke o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP

Akti Grada
2

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog urbanističkog preduzeća

Akti Grada
2

Program „Ambrozija kao zdravstveni rizik” – monitoring i suzbijanje ambrozije sa neuređenih javnih površina na teritoriji grada Beograda u 2018. godini

Akti Grada
7

Rešenje o dodeli naziva pasaža na teritoriji gradske opštine Stari grad: Pasaž Karla Maldena

Akti Grada
7

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Beograda u nazivu zdravstvene ustanove Specijalna očna bolnica „Beogradski oftalmološki centar”

Akti Grada
7

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Beograda u nazivu firme u osnivanju „BELGRADE RUNNING TOUR”

Akti Grada
7

Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
9

Rešenje o imenovanju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove „Prihvatilište za odrasla i stara lica”

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Akti Grada
10

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Boško Buha”

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Boško Buha”

Akti Grada
10

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda

Akti Grada
10

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka „Pinokio”

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka „Pinokio”

Akti Grada
11

Rešenje o razrešnju direktora Pozorišta „Puž”

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Puž”

Akti Grada
11

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti Grada
12

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”

Akti Grada
12

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”

Akti Grada
12

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”

Akti Grada
12

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”

Akti Grada
12

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća „Ada Ciganlija”

Akti Grada
13

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ada Ciganlija”

Akti Grada
13

Rešenje o imenovanju generalnog direktora Ustanove fizičke kulture Sportsko-rekreativnogcentra „Tašmajdan”

Akti Grada