» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Akti Grada
10

Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Akti Grada
11

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
12

Odluka o dopunama Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
12

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih delatnosti

Akti Grada
12

Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Vračarskog platoa između ulica Katanićeve, Makenzijeve, Čuburske, unutrašnje granice parcela duž parne strane Šumatovačke, Braničevske, Rankeove, Nebojšine, Skerlićeve i Bore Stankovića, opština Vračar, za deo bloka između ulica Mutapove, Borislava Pekića i Makenzijeve

Akti Grada
14

Odluka o nastavku obavljanja delatnosti Ustanove za fizičku kulturu Sportsko-rekreativnicentar „Tašmajdan” u formi društva sa ograničenom odgovornošću pod nazivom Sportski centar „Tašmajdan” d.o.o.

Akti Grada
17

Odluka o osnivanju Ustanove socijalne zaštite „Prihvatilište za decu Beograda”

Akti Grada
20

Odluka o podizanju spomenika kralju Aleksandru I Karađorđeviću

Akti Grada
21

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Preduzeća za proizvodnju gumarskih proizvoda i hemijskih proizvoda „Trayal korporacija” a.d. Kruševac

Akti Grada
21

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Beogradska tvrđava”, Beograd sa oglasom

Akti Grada
23

Izmena Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu, gradska opština Stari grad

Akti Grada
24

Izmena Plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima na orijentacionoj stacionaži km 557+634 do km 560+212 infrastrukturnog koridora auto-puta E– 70 granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci), opštine Zemun i Surčin

Akti Grada
27

Program pružanja neophodnih mera i aktivnosti za održavanje javnih manifestacija na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut „Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP”

Akti Grada
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”, Beograd sa Odlukom

Akti Grada
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Beograd

Akti Grada
29

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Istorijskog arhiva Beograd

Akti Grada
29

Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva Beograda

Akti Grada
29

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta na Terazijama

Akti Grada
29

Rešenje o imenovanju direktora Pozoriša na Terazijama

Akti Grada
29

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Omladinskog pozorišta „Dadov”, Beograd

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju direktora Omladinskog pozorišta „Dadov”, Beograd

Akti Grada
30

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti Grada
30

Rešenje o razrešenju direktora Muzeja grada Beograda

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju direktora Muzeja grada Beograda

Akti Grada
31

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Bitef teatra

Akti Grada
31

Rešenje o imenovanju direktora Bitef teatra

Akti Grada
31

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada