» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa JKP „Beogradske elektrane” sa Odlukom

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” sa Cenovnikom

Akti Grada
8

Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd za 2019. godinu

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Pijace i zelenilo Grocka” na Odluku o utvrđivanju nove cene za održavanje grobnih mesta po domaćinstvu na mesnim grobljima sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o Cenovniku osnovnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Odluka o budžetu Gradske opštine Sopot za 2019. godinu

Akti gradskih opština Sopot
32

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
33

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković”, Beograd

Ispravke