» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Lazarevac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
52

Odluka o izmeni Odluke o nagradama Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
52

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Gradskoj opštini Lazarevac za period od 2019. do 2022. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o izboru člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o prestanku mandata člana Mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Lazarevac– 76

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o izboru člana Mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o izboru člana Saveta za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
77

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Lazarevac, sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2019. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac” Lazarevac za 2019. godinu, sa finansijskim planom za 2019. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac za 2018. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar – 31. decembar 2018. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar – 31. decembar 2019. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca iz 2017. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac iz 2017. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac