» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2023, izdat 2023-05-22
veličina 295.29 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2018. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Rešenje o prestanku mandata direktora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Zaključak o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
34

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2018/2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
34

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
35

Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Ustanove kulture „Stari grad” za 2018. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
35

Zaključak o odbacivanju predloga grupe građana o raspisivanju referenduma za deo teritorije gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad