» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni cenovnika radova i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” sa Odlukom

Akti Grada
2

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Odluka o izmenama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu sa Izmenama Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
19

Odluka o izmeni Odluke o zadovoljavalju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
19

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2019/2020 godinu

Akti gradskih opština Stari grad
20

Odluka o izboru zamenika predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o prestanku funkcije zamenice predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade)

Akti gradskih opština Stari grad
21

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije gradske opštine

Akti gradskih opština Stari grad
21

Rešenje o dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Finansijskim planom poslovanja Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad” za 2020. godinu

Akti gradskih opština Stari grad