» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti Grada
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2020. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
19

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o ustanovljenju nagrade Gradske opštine Čukarica „Matija Ban” i zahvalnice Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Odluka o stavljanju van snage Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata članici Veća Gradske opštine Čukarica Violeti Jevđić

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije opštinskog pravobranioca Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica