» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2020. godinu

Akti gradskih opština Zemun
28

Odluka o stavljanju van snage Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Zemun – 28

Akti gradskih opština Zemun
28

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
29

Rešenje o utrđivanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
29

Rešenje o utrđivanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
29

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije saobraćajnice sa infrastrukturom u koridoru planiranog puta I reda broj 22, Gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
30

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Vranić, Gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
31

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Guncati, Gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Glumčevo brdo, Gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
33

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Beljina, Gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
34

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Meljak, Gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
35

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije saobraćajnice sa infrastrukturom u koridoru planiranog državnog puta I reda broj 22, Gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
37

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Vranić

Akti gradskih opština Barajevo
38

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Glumčevo brdo

Akti gradskih opština Barajevo
39

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Guncati

Akti gradskih opština Barajevo
40

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Beljina

Akti gradskih opština Barajevo
41

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Meljak

Akti gradskih opština Barajevo