» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o dodeli naziva parka na teritoriji gradske opštine Savski venac

Akti Grada
1

Odluka o dodeli naziva parka na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti Grada
2

Odluka o premeštanju Spomenika lučkom radniku

Akti Grada
2

Odluka o podizanju spomenika Branku Najholdu

Akti Grada
2

Odluka o podizanju spomenika Aleksandru Deroku

Akti Grada
2

Odluka o podizanju spomenika Petru Nikolajeviću Moleru

Akti Grada
3

Akcioni plan razvoja sistema daljinske energije u gradu Beogradu za period do 2025. godine sa projekcijom do 2040. godine

Akti Grada
14

Rešenje o razrešenju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
14

Rešenje o imenovanju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
15

Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
15

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
15

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pedagoškog muzeja

Akti Grada
15

Rešenje o imenovanju direktora Pedagoškog muzeja

Akti Grada
15

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka „Pinokio”

Akti Grada
16

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka „Pinokio”

Akti Grada
16

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala

Akti Grada
16

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala

Akti Grada
16

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda

Akti Grada
16

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda

Akti Grada
17

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Puž”

Akti Grada
17

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Puž”

Akti Grada
17

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
17

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
17

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
18

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”, Beograd sa Odlukom

Akti Grada
19

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
22

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu ombudsmana Grada Beograda za 2019. godinu sa Izveštajem

Akti Grada
33

Odluka o određivanju biračkih mesta na teritoriji gradske opštine Zemun na kojima će se sprovoditi izbori za odbornike Skupštine Gradske opštine Zemun raspisani za 21. jun 2020. godine

Akti gradskih opština Zemun
33

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Odluka o davanju saglasnosti na propise i druge akte iz nadležnosti Skupštine Gradske opštine Surčin koje je Veće Gradske opštine Surčin donelo za vreme vanrednog stanja

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Posebnog programa Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin