» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda u periodu 2021-2030. godine na životnu sredinu

Akti Grada
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o prestanku mandata predsedniku Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o prestanku mandata zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o prestanku mandata predsedniku gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o prestanku mandata zameniku predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o prestanku mandata članovima Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o prestanku funkcije glavnom i odgovornom uredniku „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju zamenice sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o ustavajanju Izveštaja Verifkacionog odbora i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
7

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
7

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
8

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
8

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
8

Rešenje o izboru članova Mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
8

Rešenje o izboru članova Administrativne komisije Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula