» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u julu 2020. godine

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o postavljenju sekertara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o izboru Verifikacionog odbora

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o razrešenju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
9

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje su izabrani

Akti gradskih opština Savski venac
9

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
9

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
9

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
10

Rešenje o prestanku dužnosti sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
10

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
10

Rešenje o prestanku dužnosti zamenice sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
10

Rešenje o izboru Komisije za administrativna, kadrovska i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
11

Odluka o usvajanju Izveštaja Izborne komisije Gradske opštine Stari grad o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o prestanku funkcije predsednici Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o prestanku funkcije zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o prestanku mandata predsedniku gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o prestanku mandata zameniku predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o prestanku mandata članovima Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o izboru zamenice predsednika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
14

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
14

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
14

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
14

Rešenje o prestanku funkcije članu Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
14

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
15

Rešenje o obrazovanju Administrativne komisije Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
15

Odluka o verifikaciji mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Rešenje o izboru Verifikacionog odbora

Akti gradskih opština Barajevo
16

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
16

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Rešenje o izboru članova Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
18

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o izboru predsednice Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
19

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
20

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju železničke pruge i železničke stanice sa mostom preko reke Kolubare u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Odluka o izradi četvrte izmene i dopune Plana detaljne regulacije centralne zone Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Odluka Skupštine Gradske opštine Obrenovac VII-01 broj 020-33 od 18. avgusta 2020. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
29

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
30

Rešenje o obrazovanju Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Sopot
30

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa Gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
31

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o razrešenju Opštinske izborne komisije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o obrazovanju Komisije za propise

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o obrazovanju Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Surčin