» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o prestanku obavljanja dužnosti člana Veća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o izboru članova Komisije za propise, upravu i administrativno-mandatna pitanja

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove Centar za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove Centar za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove Centar za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove Centar za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
7

Rešenje o prestanku mandata predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
7

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
7

Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o prestanku dužnosti članovima Veća Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
9

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
9

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zameniku predsednika gradske opštine Stari grad– 9

Akti gradskih opština Stari grad
10

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članovima Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
10

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
10

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
10

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
11

Rešenje o obrazovanju Saveta za propise Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
11

Rešenje o obrazovanju Saveta za građevinske i komunalne poslove Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
11

Rešenje o obrazovanju Komisije za boračka i invalidska pitanja i socijalnu zaštitu Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Rešenje o izboru Verifikacionog odbora Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zameniku predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Čukarica u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Čukarica
16

Odluka o dodeli Odborničkog mandata

Akti gradskih opština Čukarica
16

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
17

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o prestanku mandata predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
18

Rešenje o prestanku mandata članovima Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretaru Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o izboru članova Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o izboru članova Mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Ispravka Odluke o cenama usluga vodovoda i kanalizacije

Ispravke