» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Ustanovi kulturno-obrazovnih delatnosti Dom omladine Beograda

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i vršenja dužnosti predsedniku gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i vršenja dužnosti zameniku predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i vršenja dužnosti članovima Veća Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o izboru Veća Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
26

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata radnim telima Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
26

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
27

Rešenje o izboru Verifikacionog odbora Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zameniku predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Rešenje o izboru članova Administrativno-mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
31

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin