» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
3

Rešenje o osnivanju Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
3

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
3

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
3

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
4

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednice gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednice gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
7

Rešenje o izboru članova Administrativne komisije

Akti gradskih opština Grocka
7

Rešenje o izboru članova Mandatne komisije

Akti gradskih opština Grocka
7

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Mladenovac”, Mladenovac sa javnim konkursom

Akti gradskih opština Mladenovac
9

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis Mladenovac”, Mladenovac sa javnim konkursom

Akti gradskih opština Mladenovac
11

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje komunalne higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje komunalne higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Rešenje o utvrđivanju prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima „Parking servis Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima „Parking servis Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
14

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o razrešenju Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac”

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac