» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Izmene i dopune Plana postavljanja bašti ugostiteljskih objekata na površinama u okviru pešačkih zona i na javnim površinama na području prostorno kulturno-istorijskih celina: područjeoko Dositejevog liceja, područje Knez Mihailove ulice, Topčider, Kosančićev venac i Skadarlija

Akti Grada
2

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o prestanku mandata predsedniku Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o prestanku dužnosti zameniku predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o prestanku dužnosti članovima Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o razrešenju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu priznanja gradske opštine

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabaranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
8

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
37

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
37

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Administrativne komisije Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
37

Rešenje o dopunama Rešenja o obrazovanju Saveta za propise Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
37

Rešenje o dopunama Rešenja o obrazovanju Saveta za građevinske i komunalne poslove Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
38

Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
38

Rešenje o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
38

Rešenje o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade) Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
39

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za boračka i invalidska pitanja i socijalnu zaštitu Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
39

Rešenje o razrešenju zaštitnika građana gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
39

Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
40

Rešenje o izboru zamenika lokalnog ombudsmana gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
40

Rešenje o prestanku mandata direktora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad
40

Rešenje o imenovanju direktora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad
40

Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o prestanku mandata predsednika Upravnog odbora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad
42

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad