» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godine

Akti gradskih opština Zemun
39

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
39

Rešenje o obrazovanju Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Zemun
39

Rešenje o obrazovanju Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Zemun
40

Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Zemun
40

Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Zemun
40

Rešenje o obrazovanju Komisije za propise i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Zemun
41

Rešenje o obrazovanju Komisije za predstavke i predloge

Akti gradskih opština Zemun
41

Rešenje o obrazovanju Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Zemun
41

Rešenje o obrazovanju Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

Akti gradskih opština Zemun
42

Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost

Akti gradskih opština Zemun
42

Rešenje o obrazovanju Izdavačkog saveta „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
42

Rešenje o razrešenju zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
43

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
43

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking servis” Obrenovac iz Obrenovca o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o Cenovniku ostalih usluga sa odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac