» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za likovno obrazovanje

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Prodajnoj galeriji „Beograd”

Akti Grada
2

Uputstvo JP „Putevi Beograda” o načinu vršenja zimske službe na ulicama i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 1. novembra 2020. godine do 1. aprila 2021. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
6

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u septembru 2020. godine

Akti Grada
6

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
19

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu, koju je donelo Veće Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
20

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
45

Odluka o Drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
72

Odluka dodeli javnih priznanja Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
72

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
72

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
73

Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Barajevo za školsku 2020/2021. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
73

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
74

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog i predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
74

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
74

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju privremenih saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
75

Rešenje o davanju saglasnosti na Drugi rebalans Programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
75

Rešenje o davanju saglsnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „10. oktobar” Barajevo za 2019. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
75

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – kapitalnih subvencija za 2020. godinu JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
75

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj JKP „10. oktobar” Barajevo za 2019. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
75

Zaključak o potvrđivanju Odluke o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
75

Zaključak o potvrđivanju Odluke o prvom rebalansu poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
76

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o izmeni i dopuni cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac