» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2020. godinu

Akti Grada
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Omladinskom pozorištu „Dadov”, Beograd

Akti Grada
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu „Zvezdara teatar”

Akti Grada
8

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran

Akti gradskih opština Savski venac
8

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
8

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
21

Odluka o izmenama Odluke o lokalnom ombudsmanu Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
22

Rešenje o izboru Komisije za propise, predstavke i predloge

Akti gradskih opština Savski venac
22

Rešenje o izboru Komisije za komunalne delatnosti, urbanizam, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost

Akti gradskih opština Savski venac
22

Rešenje o izboru Komisije za investicije, budžet i finansije

Akti gradskih opština Savski venac
23

Rešenje o izboru Komisije za društvene delatnosti, invalidsku i boračku zaštitu

Akti gradskih opština Savski venac
23

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
24

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac