» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
2

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja predškolskih ustanova sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2020/2021. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
2

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2020/2021. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
3

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2020/2021. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o razrešenju dužnosti članova Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o razrešenju dužnosti članova Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
5

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Surčin za 2019. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za period 1. januar – 31. decembar 2019. godine

Akti gradskih opština Surčin
47

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za budžet i finansije gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
71

Rešenje o razrešenju i imenovanju zastupnika izdvojenog organizacionog dela – ogranka Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o davanju saglasnosti za Izveštaj o radu Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Akti gradskih opština Surčin
72

Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Gradske opštine Surčin za period januar – jun 2020. godine sa Izveštajem

Akti gradskih opština Surčin