» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenje o određivanju lokacija za formiranje transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada i postrojenjem za razdvajanje reciklabila na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran

Akti gradskih opština Savski venac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
2

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
2

Odluka o izboru zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Odluka o izboru zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2020/2021. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
4

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan”

Akti gradskih opština Savski venac
4

Rešenje o rezrešenju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan”

Akti gradskih opština Savski venac
4

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan”

Akti gradskih opština Savski venac
4

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2020. godinu

Akti gradskih opština Grocka
24

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
25

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za razvoj gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
25

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za razvoj gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
25

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
25

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
26

Odluka kojom se utvrđuje da Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu auto-taksi prevoznika na Aerodromu „Nikola Tesla” („Službeni list Grada Beograda”, broj 59/16) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom i odbaciju inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o radu auto-taksi prevoznika na Aerodromu „Nikola Tesla”(„Službeni list Grada Beograda”, broj 11/14)

Akti Ustavnog suda Srbije