» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
2

Odluka o finansiranju rashoda koji se zbog svoje prirode zaključuju na period duži od 12 meseci – finansiranje rashoda mobilne telefonije u 2021. i 2022. godini

Akti gradskih opština Surčin
2

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
6

Odluka o izradi plana detaljne regulacije punkta za održavanje državnih puteva I i II reda u zoni petlje „Dobanovci” na km 92+190, na državnom putu A3 (auto-put E-70), Gradska opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
7

Odluka o izmeni Odluke o ustanovljenju nagrada Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
8

Odluka o utvrđivanju nekategorisanih puteva na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
9

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
9

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za budžet i finansije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
9

Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
10

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
10

Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
10

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
10

Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin

Akti gradskih opština Surčin
10

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin

Akti gradskih opština Surčin
11

Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
11

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
11

Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Upravnog odbora Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
11

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
12

Strana Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Nadzornog odbora Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
12

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
12

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa rada Turističke organizacije gradske opštine Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa rada Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Posebnog programa za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću kablovska distribucija, Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
14

Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Surčin za period januar–septembar 2020. godine sa Izveštajem

Akti gradskih opština Surčin
48

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin na Odluku o dopuni Cenovnika usluga za fizička i pravna lica sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
48

Poslovnik o radu Opštinske izborne komisije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije punkta za održavanje državnih puteva I i II reda u zoni petlje „Dobanovci” na km 92+190, na državnom putu A3 (auto-put E-70), gradska opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
53

Dopuna Plana postavljanja bašti ugostiteljskih objekata na površinama u okviru pešačkih zona i na javnim površinama na području Prostorno kulturno-istorijskih celina: područje oko Dositejevog liceja, područje Knez Mihailove ulice, Topčider, Kosančićev venac i Skadarlija

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija