» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasima

Akti Grada
3

Plan detaljne regulacije za naselje Veliko selo, Gradska opština Palilula

Akti Grada
33

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Beograda u poslovnom imenu pravnog lica u osnivanju „Agro Belgrade d.o.o.”

Akti Grada
33

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada
33

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
34

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
34

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
34

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke „Beograd”

Akti Grada
34

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”, Beograd

Akti Grada
34

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”, Beograd

Akti Grada
35

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, Beograd

Akti Grada
35

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, Beograd

Akti Grada
35

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd ”,

Akti Grada
35

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd”,

Akti Grada
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”, Beograd

Akti Grada
36

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće

Akti Grada