» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Zvezdara za 2021. godinu sa Kadrovskim planom

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Odluka o ustanovljenju javnih priznanja Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
24

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
24

Rešenje o imenovanju Saveta Dečjeg pozorišnog festivala „Pozorište zvezdarište”

Akti gradskih opština Zvezdara
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2021. godinu, sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2020. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanju reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
25

Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2021. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica