» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
2

Odluka o budžetu Gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
34

Odluka o prestanku rada Humanitarne fondacije „Snaga života”

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Posebnog programa korišćenja subvencija Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
35

Rešenje o davanju saglasnosti na treću izmenu Posebnog programa za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o davanju saglasnosti na četvrtu izmenu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2020. godinu

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekracije, Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
36

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
37

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
37

Zaključak o konstatovanju nastavka mandata savetima mesnih zajednica: Surčin, Bečmen, Jakovo, Progar, Petrovčić, Novi Surčin i Dobanovci

Akti gradskih opština Surčin
37

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin