» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

Akti Grada
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo područja Višnjice – Višnjički venac, gradska opština Palilula

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Busije, opština Zemun, za delove blokova 117 i 122

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela prostorne celine područja Autokomande, gradska opština Voždovac

Akti Grada
5

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica: Stjepana Filipovića, Dragana Mancea i glavne železničke stanice Beograd „Centar”, gradska opština Savski venac

Akti Grada
6

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
6

Plan postavljanja privremenih objekata – kioska na području gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
8

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o visini naknada za usluge u vezi sa sahranjivanjem sa Odlukom

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u KC „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta KU „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
11

Odluka o prestanku odborničkog mandata

Akti gradskih opština Čukarica
12

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Cenovnika Turističke organizacije Gradske opštine Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
13

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
13

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vasa Pelagić”, Beograd

Ispravke