» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada
10

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Ombudsmana grada Beograda za 2020. godinu sa Izveštajem

Akti Grada
23

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u Beogradu u februaru 2021. godine

Akti Grada
24

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Odluka o izmenama i dopuni Poslovnika o radu Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
25

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Akti gradskih opština Voždovac
25

Odluka o izmenama Odluke o Upravi Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
27

Odluka o potvrđivanju članstva Gradske Voždovac u Stalnoj konferenciji gradova i opština – savezu gradova i opština Srbije

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Savetu za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o izboru Saveta za zdravstvo Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenje o izboru Saveta za socijalna pitanja Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
28

Rešenjo o izmeni Rešenja o izboru Saveta za mlade Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove „Dom kulture Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove „Dom kulture Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Ustanove „Dom kulture Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
29

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove „Dom kulture Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac