» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Strategije razvoja sistema javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda za period do 2033. godine sa presekom 2027. godine

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Dečjem kulturnom centru Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pedagoškom muzeju – 3

Akti Grada
3

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u martu 2021. godine

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2021. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
18

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
19

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni Statuta Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac