» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Beogradskom dramskom pozorištu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Malom pozorištu „Duško Radović”

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu „Puž”

Akti Grada
2

Rešenje o imenovanju energetskog menadžera Grada Beograda

Akti Grada
2

Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta Grada Beograda

Akti Grada
6

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2021. godine

Akti Grada
7

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
9

Odluka o pokretanju inicijative za uključivanje teritoriji gradske opštine Barajevo u relevantnu opštinsku oblast utvrđenu ugovorom o javno-privatnom partnerstvu Grada Beograda u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada broj 401.1-41 od 29. septembra 2017. godine

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka Skupštine Gradske opštine Barajevo broj 06-15/2021-76 od 10. maja 2021. godine

Akti gradskih opština Barajevo
10

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Ustanove Centar za kulturu i turizam Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Centar za kulturu i turizam Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac