» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu sa Izmenama Kadrovskog plana Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
35

Odluka o sprovođenju akcije uključivanja građana u budžetski proces i pripreme građanskog budžeta

Akti gradskih opština Stari grad
36

Etički kodeks ponašanja funkcionera Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
39

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za period od 1. januara do 31. avgusta 2020. godine

Akti gradskih opština Stari grad
60

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
87

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
87

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade) Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
87

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
87

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Administrativne komisije Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
88

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za propise Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
88

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za boračka i invalidska pitanja i socijalnu zaštitu Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
88

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za građevinske i komunalne poslove Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
89

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
89

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
89

Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog izmena i dopuna Programa rada UK „Parobrod” za 2021. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
90

Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog izmena i dopuna Finansijskog plana poslovanja UK „Parobrod” za 2021. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
90

Ispravka Odluke o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Ispravke
90

Ispravka Odluke o izmenama Odluke o cenama za parkiranje na posebnim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Ispravke