» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2021. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
28

Odluka o pokretanju procesa izrade Plana razvoja gradske opštine Rakovica 2021–2030

Akti gradskih opština Rakovica
28

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2020. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
50

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” o raspodeli dobiti iz 2020. godine

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” o usvajanju Druge izmene Programa poslovanja JP „Poslovni centar – Rakovica” za 2021. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” o usvajanju Izmene i dopune Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta Gradske opštine Rakovica za 2021. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” o izmenama i dopunama Statuta JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica