» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2021. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
15

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
16

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2021. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
40

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
40

Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi plana detaljne regulacije saobraćajnice sa infrastrukturom u koridoru planiranog puta I reda broj 22 (Ibarska magistrala)

Akti gradskih opština Barajevo
40

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
94

Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Barajevo za 2021. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
94

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu finansijskog plana Centra za kulturu Barajevo za 2021. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
94

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj JKP „10. oktobar” Barajevo za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
95

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „10. oktobar” Barajevo za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo