» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Palilula za 2020. godinu

Akti gradskih opština Palilula
26

Rešenje o imenovanju direktora Centra za kulturu „Vlada Divljan”

Akti gradskih opština Palilula
26

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
52

Odluka o finansiranju rashoda koji se zbog svoje prirode zaključuju na period koji se ne podudara sa budžetskom kalendarskom godinom – finansiranje rashoda po programu razvoja sporta

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o obrazovanju Komisije za predlaganje, izmene naziva ili davanje naziva ulica, trgova, zaseoka i drugih naseljenih mesta

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
55

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
55

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin