» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 68-2024, izdat 2024-05-30
veličina 539.08 Kb
1

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku namenskog vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pružanju pravne pomoći

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2021. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
18

Odluka o povećanju osnovnog novčanog kapitala Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Odluka o verifikaciji Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, teromotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Odluka o verifikaciji Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostat skih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova JP 1/22

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanja reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar „Olimp–Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp–Zvezdara” Beograd za 2022. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2021. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Rešenje o prestanku funkcije članu Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportskog centra „Olimp–Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu sa Izmenama Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
35

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu

Akti gradskih opština Savski venac