» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja između ulica Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i Ulice Veljka Dugoševića, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
2

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Palilula za 2021. godinu

Akti gradskih opština Palilula
26

Odluka o obavljanju poslova eksterne revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Palilula za 2021. godinu

Akti gradskih opština Palilula
27

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Sopot”

Akti gradskih opština Sopot
27

Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
29

Odluka o stavljanju van snage Odluke Veća Gradske opštine Surčin broj III-01-06-90-409/19 od 30.decembra 2019. godine („Službeni list Grada Beograda”, broj 145/19)

Akti gradskih opština Surčin
29

Odluka o ustupanju kvatromarana na upravljanje i korišćenje Turističkoj organizaciji GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin