» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članova Veća Gradske opštine Palilula zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Palilula
2

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
2

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
2

Odluka o uspostavljanju saradnje Gradske opštine Stari grad u Beogradu, Republika Srbija i Grada Vićence, Regija Veneto, Republika Italija

Akti gradskih opština Stari grad
3

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
3

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
3

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
4

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar Čukarica” 4 Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
4

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
4

Rešenje o dodeli odborničkog mandata

Akti gradskih opština Čukarica
7

Odluka o načinu obavljanja komunalne delatnosti upravljanja otpadom na teritoriji GO Barajevo 5 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
7

Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Barajevo za školsku 2022/23. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Drugi rebalans Programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „10. oktobar” Barajevo za 2021. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o sprovođenju postupka otuđenja rashodovanih osnovnih sredstava JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni cena proizvoda i usluga JKP „10. oktobar” Barajevo za 2022. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
8

Odluku o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Odluku o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o prestanku funkcije zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o imenovanju vršioca dužnost direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o prestanku dužnosti v. d. direktora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22

Akti gradskih opština Mladenovac
10

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova JP 1/22

Akti gradskih opština Mladenovac
11

Rešenje o postavljenju na položaj

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot