» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2022. godinu

Akti Grada
14

Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti Grada
14

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 1. novembra 2022. godine do 1. aprila 2023. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
16

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2022. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata v. d. direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
34

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Komisije za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
34

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Komisije za propise, predstavke i žalbe Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativno-mandatne komisije Skupštine gradskeopštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Rešenje o razrešenju i imenovanju v. d. predsednika mesnih zajednica

Akti gradskih opština Novi Beograd