» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Uputstvo o utvrđivanju kriterijuma za odabir prioritetnih objekata javne namene za gašenje kotlarnica radi priključenja grejnih instalacija objekata na sistem daljinskog grejanja ili zamena kotlarnica rade priključenja na distributivni sistem prirodnog gasa ili primena drugih tehnoloških rešenja na postojećim grejnim objektima u cilju smanjenja emisije zagađujućih materija u vazduhu

Akti Grada
4

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u septembru 2022. godine

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Vračar za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Akti gradskih opština Vračar
20

Odluka o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
20

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na području gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o prestanku funkcije članu Veća Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
23

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2022. godinu

Akti gradskih opština Grocka
56

Odluka o pružanju finansijske pomoći porodiljama sa teritorije gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
57

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš Mladenovac i naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, gradska opština Grocka – I faza („Službeni list Grada Beograda”, broj 152/20

Akti gradskih opština Grocka
58

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
58

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
58

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
58

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
58

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativne komisije GO Grocka

Akti gradskih opština Grocka
59

Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
59

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac i naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, gradska opština Grocka – I faza („Službeni list Grada Beograda”, broj 152/20)

Akti gradskih opština Grocka