» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
1

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
54

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje između naselja Rasadnik i ulica Kolubarski trg, Karađorđeve, Dušana Nedeljkovića, Dare Ranđić, Dositeja Obradovića, Svetog Save, Dr Đorđa Kovačevića i Dušana Vukotića u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
55

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje između naselja Dren i ulica Topličin venac i Drenjanski put u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
55

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za raskrsnicu Ibarske magistrale i Ulice Dimitrija Tucovića – „Očaga”, gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Lazarevac 56 Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program JP za izgradnju Lazarevca za korišćenje subvencija iz sredstava budžeta GO Lazarevac od 1. oktobra 2022. godine do 31. decembra 2022. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac iz 2021. godine

Akti gradskih opština Lazarevac