» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluge grejanja sa Cenovnikom

Akti gradskih opština Lazarevac
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga koje pruža JP „Toplifikacija” Lazarevac sa Cenovnikom

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Odluka o sedmoj izmeni Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Odluka o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
58

Odluka o Upravi Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
70

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju železničke pruge i železničke stanice sa mostom preko reke Kolubare u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
73

Odluka o drugoj izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove

Akti gradskih opština Obrenovac
73

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Akti gradskih opština Obrenovac
77

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
79

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
80

Rešenje o obrazovanju Saveta roditelja ustanova sa područja gradske opštine Obrenovac za školsku 2022/23. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
80

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o sedmoj izmeni Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor” Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
81

Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
82

Rešenje o razrešenju funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar„Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
82

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
83

Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac