» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o najvišem nivou cena komunalnih proizvoda i usluga

Akti Grada
2

Pravilnik o utvrđivanju etalona (izvornika) Velikog grba grada Beograda i grafičkim standardima za njegovo prikazivanje

Akti Grada
3

Zaključak o merama zaštite socijalno ugroženih domaćinstava u postupku izgradnje individualnih stambenih objekata i legalizacije bespravno izgrađenih objekata

Akti Grada
3

Zaključak o izmenama i dopunama Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
4

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Beograda

Akti Grada
5

Pokazatelj rasta cena na malo u januaru 2004. godine

Akti Grada
5

Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju u naseljenim mestima opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Odluka o dopuni Pravilnika o privremenim pravilima građenja u opštini Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Mladenovac i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Mladenovac
11

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
12

Odluka o privremenom finansiranju budžeta opštine Mladenovac za period januar–mart 2004. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Odluka kojom se utvrđuje da odredbe člana 4. tačka 1. i tačka 5. Odluke o auto-taksi prevozu Skupštine grada Beograda u vreme važenja nisu bile u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije
14

Ispravka Uputstva o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta grada Beograda

Ispravke
14

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Grocka za 2003. godinu

Ispravke