» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Pravilnik o izmeni Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik usluga Javnog preduzeća „Ada Ciganlija”

Akti Grada
3

Socijalni program za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač grad Beograd, u procesu restrukturiranja i organizacionih promena ustanova

Akti Grada
5

Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda (prečišćen tekst)

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Preduzeća „Centar za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda” DOO

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Rešenje o imenovanju dva člana Nadzornog odbora Preduzeća „Centar za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda” DOO

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Odluka o budžetu opštine Barajevo za 2004. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o primeni gradske Odluke o održavanju čistoće

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o izmeni i dopuni Privremenih pravila građenja u opštini Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
14

Izmena Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
14

Zaključak o potpisivanju pojedinačnog kolektivnog ugovora JP za informisanje i kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenim pravilima građenja na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
15

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima utvrđivanja zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Grocka
15

Odluka o prestanku statusa lokalnog puta

Akti gradskih opština Grocka
15

Odluka o određivanju javnog građevinskog zemljiš ta na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o utvrđivanju cena u delatnosti proizvodnje i distribucije vode u mesnoj zajednici Zaklopača

Akti gradskih opština Grocka
21

Odluka o prestanku važenja Odluke Skupštine opštine Mladenovac broj 9-006-1-2/10/2003-I od 25. februara 2003. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o prestanku važenja Odluke Skupštine opštine Mladenovac broj 9-006-1-8/6/2002-I od 11. oktobra 2002. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o prestanku važenja Odluke Skupštine opštine Mladenovac broj 9-006-1-3/10/2003-I od 26. marta 2003. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o prestanku važenja Odluke Skupštine opštine Mladenovac broj 9-006-1-9/4/2002-I od 6. decembra 2002. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o prestanku važenja Odluke Skupštine opštine Mladenovac broj 9-006-1-3/12/2003-I od 26. marta 2003. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Odluka o prestanku važenja Odluke Skupštine opštine Mladenovac broj 9-006-1-9/6/2002-I od 6. decembra 2002. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o prestanku važenja Odluke Skupštine opštine Mladenovac broj 9-006-1-4/6/2003-I od 23. aprila 2003. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o prestanku važenja Odluke Skupštine opštine Mladenovac broj 9-006-1-3/11/2003-I od 26. marta 2003. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o prestanku važenja Odluke Skupštine opštine Mladenovac broj 9-006-1-2/5/2003-I od 25. februara 2003. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o raspisivanju konkursa za raspodelu kredita u iznosu od 10.000.000 dinara

Akti gradskih opština Obrenovac