» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za komunalna preduzeća grada Beograda

Akti Grada
2

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o postupku javnih nabavki male vrednosti

Akti Grada
3

Pokazatelj rasta cena na malo u maju 2004. godine

Akti Grada
3

Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve

Akti gradskih opština Rakovica
3

Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve

Akti gradskih opština Rakovica
3

Odluka o Završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2003. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
4

Odluka o utvrđivanju praznika opštine Barajevo i slave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Plan prihoda i rashoda Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” – Lazarevac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila

Akti gradskih opština Mladenovac
5

Plan o izmeni Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Mladenovac” o izmeni i dopuni Statuta JKP „Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
6

Odluka o izmeni i dopuni člana 14. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
6

Ispravka Odluke o delimičnom stavljanju van snage odluka Skupštine opštine Savski venac koje se odnose na nadziđivanje, pretvaranje i pripajanje zajedničkih prostorija susednim prostorijama na teritoriji opštine Savski venac

Ispravke