» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 63-2023, izdat 2023-09-12
veličina 286.71 Kb
1

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava od strane indirektnih korisnika budžeta grada Beograda na račun izvršenja budžeta grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2012. godinu

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2013. godinu

Akti gradskih opština Vračar
15

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o postavljenju zamenice sekretarke Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o razrešenju članica stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o izboru članice i člana stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o prestanku funkcije zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”,Beograd

Akti gradskih opština Vračar
17

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”,Beograd

Akti gradskih opština Vračar
17

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
17

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
17

Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2013. godinu

Akti gradskih opština Zemun
27

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

Akti gradskih opština Zemun
29

Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Zemun i opštine Zubin Potok, sa Kosova i Metohije

Akti gradskih opština Zemun
29

Rešenje o razrešenju člana Komisije za predstavke i predloge i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
29

Rešenje o razrešenju člana Komisije za rodnu ravnopravnost i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
30

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
30

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
30

Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2013. godinu

Akti gradskih opština Palilula
39

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

Akti gradskih opština Palilula
42

Odluka o uspostavljanju saradnje gradske opštine Palilula i opštine Peć

Akti gradskih opština Palilula
43

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Beća gradske opštine Palilula Zoranu Nediću zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Palilula
43

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
43

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
43

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
44

Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2013. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
49

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
49

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
49

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
49

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
50

Rešenje o razrešenju direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
50

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
50

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
50

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
50

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
50

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
51

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
51

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
51

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2012. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
57

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac