» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
7

Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, a kojim upravlja Agencija za poslovni prostor

Akti Grada
8

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

Akti Grada
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima

Akti Grada
9

Pravilnik o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji taksi vozila

Akti Grada
12

Pravilnik o vanrednom ispitivanju pogodnosti taksi vozila

Akti Grada
14

Pravilnik o radu auto-taksi prevoznika na Aerodromu „Nikola Tesla” Beograd

Akti Grada
15

Uputstvo o izgledu i izdavanju taksi isprava, oznaka i cenovnika

Akti Grada
20

Program kontrole kvaliteta vazduha u Beogradu u 2014. i 2015. godini

Akti Grada
23

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog javnog pravobranioca

Akti Grada
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija”

Akti Grada
23

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
24

Rešenje o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se auto-taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
25

Uputstvo za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine

Akti Grada
27

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
27

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u januaru 2014. godine

Akti Grada