» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o obrazovanju mobilnog tima za inkluziju Roma

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zvezdara i opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Rešenje o razrešenju funkcije člana Beća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara – 3

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o razrešenju direktorke Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga, zakupa poslovnog prostora i postavljanja reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar „Olimp–Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Plan postavljanja tezgi i drugih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad u periodu 2014–2016. godina

Akti gradskih opština Stari grad
8

Izmena i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata – kioska na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama izabranih i postavljenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
8

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
9

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
9

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
9

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Bodovod i kanalizacija” Grocka na Odluku o izmeni cenovnika usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
10

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Pijace i zelenilo Grocka” na Odluku o utvrđivanju cene pogrebnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
10

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Pijace i zelenilo Grocka” na Odluku o utvrđivanju cena pijačnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
11

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Gročanski komunalac” na Odluku o utvrđivanju cene usluge iznošenja smeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o ceni usluga grejanja koje pruža JP „Toplifikacija” Lazarevac sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Odluka o izmeni Odluke o privremenom finansiranju gradske opštine Mladenovac za period januar–mart 2014. godine

Akti gradskih opština Mladenovac