» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda – 1

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upotrebi grba i zastave grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o izradi plana generalne regulacije za Mesnu zajednicu Stepojevac, gradska opština Lazarevac

Akti Grada
3

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za Mesnu zajednicu Brbovno, gradska opština Lazarevac

Akti Grada
4

Odluka o izmeni Odluke o izradi Plana generalne regulacije za naselje Barajevo, gradska opština Barajevo

Akti Grada
4

Rešenje o dopuni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene usluga prijema i otpreme putnika na autobuskim stanicama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
5

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
5

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u februaru 2014. godine

Akti Grada
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Humanitarne fondacije „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora „Humanitarne fondacije opštine Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Rešenje o razrešenju direktora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Novobeogradske kulturne mreže 7 Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Novobeogradske kulturne mreže sa Odlukom

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Rakovica 11 Odluka o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
16

Odluka o nagrađivanju učenika i studenata iz budžeta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
17

Odluka o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
18

Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora i garaža

Akti gradskih opština Rakovica
21

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
21

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Rakovica 21

Akti gradskih opština Rakovica
21

Rešenje o izmeni Rešenja o privremenom finansiranju gradske opštine Savski venac za period januar – mart 2014. godine

Akti gradskih opština Savski venac
21

Rešenje o imenovanju zamenika sekretara Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
22

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o razrešenju predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o prestanku mandata članovima Beća gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o razrešenju Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
25

Odluka o izmeni Odluke o privremenom finansiranju gradske opštine Surčin za 2014. godinu

Akti gradskih opština Surčin
26

Finansijski plan gradske opštine Surčin za period I–III 2014. godine

Akti gradskih opština Surčin